SEKOLAH KRISTEN GLORIA

Hai moms, Sekolah Kristen Gloria
senantiasa menanamkan 
nilai dasar Kristiani 
dalam setiap aspek pelajaran
yang diberikan 😊

Sehingga menghasilkan murid-murid
yang berkarakter baik 
dan juga berprestasi 🥰

Lokasi Sekolah Kristen Gloria :

Pacar :
KB-TK Kristen Gloria 1
SD Kristen Gloria 1

Kupang Indah :
KB-TK Kristen Gloria 2
SD Kristen Gloria 2
SMP Kristen Gloria 1

Sukomanggal :
SMA Kristen Gloria 1

Pakuwon City :
KB-TK Kristen Gloria 3
SD Kristen Gloria 3
SMP Kristen Gloria 2
SMA Kristen Gloria 2

Grand Pakuwon :
Gloria Christian Bilingual School (Primary)